card

Сул орон тооны зар

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД АЖИЛЛАХ ХООЛЗҮЙЧДИЙГ  СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ, ХӨРВҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛНА

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД АЖИЛЛАХ ХООЛЗҮЙЧДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ, ХӨРВҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛНА

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/336 дугаар тушаалаар ерөнхий боловсролын 60 сургуульд хоолзүйч ажиллуулах, хоолзүйчийг хөрвүүлэх сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэсэн. Иймд дараах аймаг, дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад “Сургуулийн хоолзүйч”-ээр мэргэшиж, тогтвортой ажиллах хүсэлтэй оролцогчдыг бүртгүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй
Project Coordinator 

Project Coordinator 

The EA intends to recruit a qualified Project Coordinator (6 person months, with possible extension) to be responsible for the day-to-day management of the Project Implementation Unit (PIU).

Дэлгэрэнгүй