card

Бага, дунд боловсрол

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хэрэглэгдэхүүнд тавигдах шаардлага

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хэрэглэгдэхүүнд тавигдах шаардлага

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хэрэглэгдэхүүнд тавигдах шаардлага

Дэлгэрэнгүй
НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД 3 ЭЭЛЖИД ШИЛЖИХ ЭРСДЭЛТЭЙ 47 СУРГУУЛЬ БАЙНА

НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД 3 ЭЭЛЖИД ШИЛЖИХ ЭРСДЭЛТЭЙ 47 СУРГУУЛЬ БАЙНА

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ачааллыг бууруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний тухай Засгийн газрын тогтоол батлагдсан. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд оролцогч талууд өнөөдөр зөвлөлдлөө. Уулзалтын эхэнд Боловсрол, шинжлэх ухааны яам болон Боловсролын ерөнхий газрын зүгээс нөхцөл байдлыг танилцуулсан юм.

Дэлгэрэнгүй
2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД

2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД

Сургуулийн өмнөх боловсролын хүртээмжийг сайжруулж хамран сургалтыг нэмэгдүүлэн 92 хувьд хүргэв. Сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын цогц үнэлгээ хийв. Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг гүйцэтгэлээр үнэлэх эрх зүйн орчин бүрдүүлж, анх удаа багш, байгууллагын гүйцэтгэлд суурилсан үр дүнгийн үнэлгээг зохион байгууллаа. Цэцэрлэгийн менежментийг сайжруулах арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
ҮДИЙН ХООЛ ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН БОЛЖ БАЙНА

ҮДИЙН ХООЛ ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН БОЛЖ БАЙНА

Нэгдсэн Үндэсний байгууллагаас зарласан Тогтвортой хөгжлийн зорилгод Өлсгөлөнг зогсоох Эрүүл мэндийг дэмжих Чанартай боловсролыг дэмжих гэсэн үндсэн 3 том зорилго бий.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЛХИЙН 169 ОРНЫ 388 САЯ ХҮҮХЭД СУРГУУЛИЙН ҮДИЙН ХООЛ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДДАГ

ДЭЛХИЙН 169 ОРНЫ 388 САЯ ХҮҮХЭД СУРГУУЛИЙН ҮДИЙН ХООЛ ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДДАГ

Манай улсын тухайд сургуулийн орчинд 2006 оноос эхлэн үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх болж үе шаттайгаар нэмэгдүүлсээр ирсэн. ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийг 2019 онд баталсан бол 2021 онд үдийн цайг үдийн хоол болгон өргөжүүлж 1500 төгрөгт багтаан халуун хоолоор бага ангийн сурагчдад үйлчлэх болсон юм.

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн үндэсний чуулган

Хүүхдийн үндэсний чуулган

Монгол Улс Алсын хараа- 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичигтээ "Эрүүл чийрэг, эрдэм боловсролтой, эх оронч хөрвөх чадвартай, оюунлаг бүтээлч иргэнтэй улс болж хөгжинө гэсэн зорилго тавьсан.

Дэлгэрэнгүй
Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай

Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр 498 дугаар тогтоол

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангахад баримтлах чиглэл

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангахад баримтлах чиглэл

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр А/462 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын орчинд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх журам

Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын орчинд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх журам

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр А/453 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАХ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАХ БИЧГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2022 оны 4 дүгээр сараас эхлэн сурах бичгийн хэвлэлт, хангалт, түгээлт, ашиглалтын асуудлыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Боловсролын ерөнхий газар хариуцан ажиллаж байна.  

Дэлгэрэнгүй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамран сургах асуудлаар мэдээлэл

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамран сургах асуудлаар мэдээлэл

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн цогц дэмжлэг үзүүлэх аргачлал” ХНХ-ын сайд, БШУ-ы сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/220, А/475 А/812 дугаар тушаалаар батлагдсан.

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/288 дугаар тушаал

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/288 дугаар тушаал

Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр

Дэлгэрэнгүй