card

Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас Олон улсын байгууллагуудтай 2024 онд хамтран хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээлэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас Олон улсын байгууллагуудтай 2024 онд хамтран хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээлэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас 2024 онд гадаадын зээл тусламжаар нийт 16 төсөл хөтөлбөр хэрэгжих ба үүнээс 11 нь буцалтгүй тусламжаар, 5 нь зээлээр хэрэгжинэ.

Дэлгэрэнгүй
БШУЯ-НЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Л.ЦЭДЭВСҮРЭН УНГАР УЛСАД АЖИЛЛАВ

БШУЯ-НЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Л.ЦЭДЭВСҮРЭН УНГАР УЛСАД АЖИЛЛАВ

БШУЯ-НЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Л.ЦЭДЭВСҮРЭН УНГАР УЛСАД АЖИЛЛАВ

Дэлгэрэнгүй