БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЯВЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ТАНИЛЦУУЛГА

A- A A+
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЯВЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ТАНИЛЦУУЛГА