card

Дээд боловсрол

Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Физикийн тэнхимийн докторант Б.Хонгорзул “Төмөр агуулсан соронзон материалуудын бүтэц болон соронзон шинж чанарын судалгаа” сэдвээр 2024 оны 6 сарын 6-ны өдөр физикийн ухааны докторын зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Улс төр судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зар

Докторын зар

Их Засаг ОУИС-ийн докторант Алтангэрэлийн Батбаатар нь “Хүүхэд үрчлэлтийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хууль зүйн докторын зэрэг хамгаалуулах Дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 05 сарын 30-ны өдөр Их Засаг ОУИС-ийн төв байрны 702 тоот танхимд 11:00 цагт болно.

Дэлгэрэнгүй
докторын зар

докторын зар

Их Засаг ОУИС-ийн докторант Сүрэнжавын Ганзориг “Барааны тэмдэг түүний эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хууль зүйн докторын зэрэг хамгаалуулах Дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 05 сарын 30-ны өдөр Их Засаг ОУИС-ийн төв байрны 702 тоот танхимд 11:00 цагт болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Боловсрол судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал болно. Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Г.Гэрэлмаа “Монгол оюутны герман хэлээр сонсож ойлгох чадварын судалгаа” (Хичээлийн жишээн дээр) сэдвээр докторын зэрэг хамгаална. Хуралдаан 2024 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр 14 цагт МУИС-ийн хичээлийн 2-р байрны 439 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Эм зүйн сургуулийн докторант Qirigeer (Цэлгэр) “Улаан сэндэн (Xanthoceras sorbifolia Bunge.)-гийн  фитохими, фармакологийн судалгаа” сэдвээр Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны  өдрийн 14:00 цагт АШУҮИС-ийн 220 тоот Эрдмийн их өргөөнд  болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн Нийгэм Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн докторант Бэгзийн Отгончимэг нь "Монгол хэлний нутгийн аялгуунуудын туслах үгийн хэлбэр-утгын харьцуулсан судалгаа" сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 06 сарын 06-ны өдөр МУБИС-ийн хичээлийн 1-р байрны 305 тоот танхимд 14:00 цагт болно. Хэл шинжлэлийн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл

Дэлгэрэнгүй
 ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн Нийгэм Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн докторант Kwon Il Woo (Квон Ирү) "Хятад, Манж, Монгол хэлний гурван Нуголдайн эх бичвэрийн харьцуулсан судалгаа” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 06 сарын 07-ны өдөр МУБИС-ийн хичээлийн 1-р байрны 305 тоот танхимд 14:00 цагт болно. Хэл шинжлэлийн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн докторант Bai овогтой Tuliguer /Тулгуур/ “Хорчин аман аялгууны үгийн сан ба утгын судалгаа” сэдвээр Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D) –ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10:30 өдрийн 10:30 цагт МУБИС-ийн хичээлийн I байрны 305 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн докторант Wang овогтой Guobin /Говь/ “3ахчин аялгууны эгшиг, гийгүүлэгчийг туршилт авиазүйн аргаар судлах нь” сэдвээр Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 6 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10:30 цагт МУБИС-ийн хичээлийн I байрны 305 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбарын Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн докторант С.Цоморлиг (CHAOMUERLEGE) “Монголын яруу найраг Өвөр Монголын яруу найрагт нөлөөлсөн нь” (1980-аад оны Өвөр Монголын яруу найргийн жишээн дээр) сэдвээр Утга зохиол судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны тавдугаар сарын 24-ний өдрийн 16.00 цагаас МУИС-ийн хичээлийн II байрны 439 тоот танхимд болно. Утга зохиол судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбарын Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн докторант Ө.Саранчимэг (SARENQIMUGE) “М.Мөнхөөгийн хүүрнэл зохиолын туурвил зүй” сэдвээр Утга зохиол судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны тавдугаар сарын 24-ний өдрийн 14.00 цагаас МУИС-ийн хичээлийн II байрны 439 тоот танхимд болно. Утга зохиол судлалаар докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн докторант Адъяасүрэн овогтой Эрдэнэ нь “Нарны цахилгаан станцын параметрийн судалгаа ба температурын коэффициентыг тодорхойлох аргачлал боловсруулах” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр 1600 цагт ШУТИС-ийн хичээлийн Т байр, 207 тоот Эрдмийн зөвлөлийн танхимд болно Эрчим хүчний чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

СЭЗИС-ийн Бизнесийн удирдлагын докторант Цэцэнтан /Siqintana/-ы Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг горилсон "АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР ДАХЬ ИННОВАЦЫН ТУРШЛАГЫН СУДАЛГАА (БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн аж ахуйн нэгжийн жишээн дээр)" сэдэвт  диссертацын хамгаалалт болно.           Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 5 сарын 24-ний 10:00 цагт СЭЗИС-ийн С байрны 102 тоот танхимд болно. 

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант NanDing(Нандин) нь "Монгол Улс, БНХАУ-ын дипломат ажиллагаанд боловсролын салбарын гүйцэтгэж буй үүрэг: их дээд сургуулийн хамтын ажиллагааны жишээн дээр" сэдвээр Улс төр судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй