card

Дээд боловсрол

Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн Докторант Гаравсүрэн овогтой Идэрмаа “МОНГОЛЫН ТӨРӨӨС ОРШУУЛГЫН ТАЛААР БАРИМТАЛСАН БОДЛОГО, НИЙСЛЭЛ ХОТЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР (1911-2021)” сэдвээр Түүхийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Ma Yajun “How to Promote Students’ Health Through Physical Education in Universities- A Case of Pingdingshan University” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 10-р сарын 19-ний өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Guo Kongsheng “The Development Path of Higher Education Agglomeration in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 10-р сарын 09-ний өдрийн 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Дагва овогтой Нарантуяа “Гамшигтай тэмцэх чадавхын судалгаа, тулгарах эрсдэлийг бууруулах арга зам” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” мэргэжлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2023 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 13:00 цагт тус сургуулийн “Сүбээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Их засаг ОУИС-ийн докторант Алтангэрэлийн Батбаатар “Хүүхэд үрчлүүлэлтийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ний өдөр 11 цагт эрх зүйн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Их засаг ОУИС болон ОХУ-ын Буриадын их сургуулийн хамтарсан олон улсын эрх зүйн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал Их засаг ОУИС-ийн төв байрны 703 тоот танхимд (Хамгаалалтын) өрөөнд явагдана.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Их засаг ОУИС-ийн докторант Сүрэнжавын Ганзориг “Барааны тэмдгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ний өдөр 11 цагт эрх зүйн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Их засаг ОУИС болон ОХУ-ын Буриадын их сургуулийн хамтарсан олон улсын эрх зүйн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал Их засаг ОУИС-ийн төв байрны 703 тоот танхимд (Хамгаалалтын) өрөөнд явагдана.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Дагва овогтой Нарантуяа “Гамшигтай тэмцэх чадавхын судалгаа, тулгарах эрсдэлийг бууруулах арга зам” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” мэргэжлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2023 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 13:00 цагт тус сургуулийн “Сүбээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн ГУУС-ийн докторант М.Очирбат "Овоот хурал хотгорын геологи, хурдас хуримтлалын орчин, нүүрсний чанарын судалгаа" сэдвээр 2023 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр 14 цагаас Геологи-эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаална. Геологи-эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал ШУТИС-ийн Т байрны Т-207 тоот (Хамгаалалтын) өрөөнд явагдана.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн ГУУС-ийн докторант М.Очирбат "Овоот хурал хотгорын геологи, хурдас хуримтлалын орчин, нүүрсний чанарын судалгаа" сэдвээр 2023 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр 14 цагаас Геологи-эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Xue Huili “Smart Education Innovation Strategy in the Era of Industry 4.0 —A Case Study of SEC” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 10-р сарын 05-ны өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант He Shuai “Research on Digital Design of Cultural Heritage Tourism Products” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 10-р сарын 05-ны өдрийн 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУБИС-ийн Нийгэм Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны тэнхимийн докторант Х.Улаан “БНХАУ-ын төрөөс бэлчээрийн талаар баримталж буй бодлогын нөлөөллийг судлах нь” сэдвээр Улс төр судлалын докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал МУИСийн хичээлийн 1-р байрны 320 тоот танхимд 2023 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14 цагаас болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Zhang Yuanjie “A Study on General Subject Teachers of Rural Primary Schools in China: A Case Study of Henan Province” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Zhang Yongpeng “Improving the Physical Education Curriculum of Chinese Universities” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУБИС-ийн Нийгэм Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны тэнхимийн докторант Х.Улаан “БНХАУ-ын төрөөс бэлчээрийн талаар баримталж буй бодлогын нөлөөллийг судлах нь” сэдвээр Улс төр судлалын докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал МУИС-ийн хичээлийн 1-р байрны 320 тоот танхимд 2023 оны 09 дугаар сарын 29-ний өдрийн 14 цагаас болно.

Дэлгэрэнгүй