card

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 2023 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 2023 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.8 дахь хэсэг, Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.14 дэх заалт, Засгийн газрын 2023 оны "2023-2024 оны Авлигатай тэмцэх жил болгон зарлах тухай" 49 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Дэлгэрэнгүй