БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 2022 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

A- A A+
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 2022 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 2022 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ