card

Хувийн ашиг сонирхол, Авилгаас урьдчилан сэргийлэх

ХОМ-ийг хэрхэн үнэн зөв гаргах вэ?

ХОМ-ийг хэрхэн үнэн зөв гаргах вэ?

#АТГ #Call110 #ШүгэлҮлээцгээе! #АвлигынЭсрэгНэгдье #ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье #UnitedAgainstCorruption

Дэлгэрэнгүй
ХААИС-ийн оюутнуудад сургалт зохион байгуулав

ХААИС-ийн оюутнуудад сургалт зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн бүрэлдэхүүн зургаан сургуулийн нийт 300 гаруй оюутанд сургалт зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн 423 захирал, эрхлэгчийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулав

Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн 423 захирал, эрхлэгчийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт тусгасан “Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх” зорилтын хүрээнд төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 135 захирал, 288 цэцэрлэгийн эрхлэгч, нийт 423 удирдах албан тушаалтнуудад “Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Оюутнуудын дунд авлигын хэрэг, зөрчлийн асуудлаар мэтгэлцээн зохион байгуулав

Оюутнуудын дунд авлигын хэрэг, зөрчлийн асуудлаар мэтгэлцээн зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтан “Глобал удирдагч” их сургууль, Хууль зүйн сургуулийн оюутнуудын дунд “Эрүүгийн эрх зүйг хэн сайн мэдэх вэ?” мэтгэлцээнийг 2023 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Бүх түвшний боловсролын сургалтын хөтөлбөрт заавал тусгах агуулга, үзэл баримтлалыг хэлэлцэв

Бүх түвшний боловсролын сургалтын хөтөлбөрт заавал тусгах агуулга, үзэл баримтлалыг хэлэлцэв

Авлигатай тэмцэх газрын Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хэлтэс нь 2023 оны 11 дүгээр сарын 6-10-ны өдрүүдэд Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 9.3 дахь зорилтын хүрээнд Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэнгийн төлөөлөгчидтэй хамтран Боловсролын ерөнхий хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан тус хуулийн 14.4 дэх хэсэгт заасан бүх түвшний боловсролын сургалтын хөтөлбөрт заавал тусгах агуулга, үзэл баримтлал “Авлигатай тэмцэх Үндэсний хөтөлбөр 2023-2030”-ийн холбогдох зорилттой хэрхэн уялдаж байгаа талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Эцэг, эхийн зөвлөлийн сайн туршлагыг эрчимжүүлэх сургалт зохион байгуулав

Эцэг, эхийн зөвлөлийн сайн туршлагыг эрчимжүүлэх сургалт зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ёс зүй, ил тод байдлыг сайжруулах чиглэлээр Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 62 дугаар сургууль, Ирээдүй цогцолбор сургуулиудад хэрэгжүүлж байгаа сайн туршлагыг эрчимжүүлэх сургалт зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
МУИС-д “Шударга ёсны клуб” үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ

МУИС-д “Шударга ёсны клуб” үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс их, дээд сургуулийн оюутан, залуусын шударга байдлын түвшинг нэмэгдүүлэх, сургуулийн орчинд шударга ёсны үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх, шударга байх соёлыг түгээх зорилгоор МУИС-ийн оюутнуудын дунд “Шударга ёсны клуб” байгуулах нээлтийн арга хэмжээг 2023 оны 11 дүгээр сарын 7-ны өдөр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“Инженерийн ёс зүй” хичээлийг 18 их, дээд сургуулийн хөтөлбөрт тусгахаар болов

“Инженерийн ёс зүй” хичээлийг 18 их, дээд сургуулийн хөтөлбөрт тусгахаар болов

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2023 оны 10 дугаар сарын 23-27-ны өдрүүдэд авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах чиглэлээр Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, “И-Монгол академи”, Боловсролын ерөнхий газар зэрэг төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллав

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг таниулах, сурталчлах сургалтыг зохион байгуулав

Дэлгэрэнгүй
“Хүүхдийн шударга байдлын үнэлгээ” судалгаанд 3159 хүнийг хамруулав

“Хүүхдийн шударга байдлын үнэлгээ” судалгаанд 3159 хүнийг хамруулав

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь 2023 оны 10 дугаар сарын 9-13-ны өдрүүдэд иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 82 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

ЭССЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

Эрхэм хүндэт оюутан залуус та бүхнийг Монголын их, дээд сургуульд хууль, эрх зүйн чиглэлээр суралцаж буй 3, 4 дүгээр курсийн оюутнуудын дунд зарлаж буй “Авлига ба жендэр” сэдэвт эссэ бичлэгийн уралдаанд оролцохыг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулиудын бүртгэл, элсэлтийн үйл ажиллагааг хянав

Ерөнхий боловсролын сургуулиудын бүртгэл, элсэлтийн үйл ажиллагааг хянав

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2023 оны 8 дугаар сарын 28-наас 9 дүгээр сарын 1-ний өдрүүдэд төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2023 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх ажлын хүрээнд Эдийн засаг хөгжлийн яам, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Эрчим хүчний яам, Татварын ерөнхий газар, Биеийн тамир, спортын улсын хороо, Үндэсний статистикийн хороо, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Чингэлтэй, Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Архангай, Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын тайланг тус тус үнэлэв.

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аяныг эхлүүллээ

Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аяныг эхлүүллээ

Авлигатай тэмцэх газар нь авлигатай тэмцэх тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагын хувьд Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2024 оныг "Авлигатай тэмцэх жил" болгон зарласныг сайшаан дэмжиж, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийнхээ хүрээнд авлигын эсрэг НЭГДЬЕ үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аяныг эхлүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 2023 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ АВИЛГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ 2023 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.8 дахь хэсэг, Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.14 дэх заалт, Засгийн газрын 2023 оны "2023-2024 оны Авлигатай тэмцэх жил болгон зарлах тухай" 49 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Дэлгэрэнгүй