card

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдал

Яамны ажлын байрны нэр, ангилал зэрэглэл батлах тухай

Яамны ажлын байрны нэр, ангилал зэрэглэл батлах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны "Орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай" Б/21 дугаар тушаалаар батлагдсан Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны албан тушаал, ажлын байрны нэр, ангилал, зэрэглэл.

Дэлгэрэнгүй
Орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай

Орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны "Орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай" Б/20 дугаар тушаалаар батлагдсан Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны газар, хэлтсийн орон тооны хязгаар.

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах тухай

Хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах тухай

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс ирүүлсэн Хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллах тухай албан бичиг

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж

Төрийн албаны зөвлөлийн зөвлөмж

Улс ороны хэмжээнд онцгой нөхцөл байдал үүсч Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр коронавирус халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдварын эрсдэлийг бууруулах зорилгоор өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд төрийн албаны тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг найдвартай хангаж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, оновчтой зөв зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагуудын зүгээс авах арга хэмжээний зөвлөмж

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хүний хөгжлийн стратеги

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хүний хөгжлийн стратеги

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны "Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай" А/136 дугаар тушаалаар батлагдсан Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хүний хөгжлийн стратеги.

Дэлгэрэнгүй