Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтын зар

A- A A+
Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн сонгон шалгаруулалтын зар

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны дэргэдэх салбар зөвлөл зохион байгуулах