Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас түр чөлөөлөгдсөн болон  нөөцөд бүртгэлтэй албан хаагчид

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас түр чөлөөлөгдсөн болон  нөөцөд бүртгэлтэй албан хаагчид

Нөөцийн бүртгэл

Тоо

1

Хүүхэд асрах чөлөө авсан албан хаагч

2

2

Удаан хугацаагаар мэргэжил дээшлүүлэх/магистр/ сургалтад гадаадад суралцаж байгаа албан хаагч

1

 

Нийт

3

 

 

2021 оны 8 дугаар сарын 10-ны байдлаар