дэлгэрэнгүй

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ

БОЛОВСРОЛ

дэлгэрэнгүй

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ

дэлгэрэнгүй

ДЭЭД БОЛОВСРОЛ

дэлгэрэнгүй

ШИНЖЛЭХ УХААН

дэлгэрэнгүй

COVID-19

БА

ДЭЛХИЙН БОЛОВСРОЛ

Цаг үе, үйл явдал

Видео мэдээлэл

Сургуулийн өмнөх боловсрол

1439

Нийт цэцэрлэг

8068

Нийт багш

263333

Нийт суралцагч

Ерөнхий боловсрол

820

Нийт сургууль

32085

Нийт багш

640449

Нийт сурагч

Дээд боловсрол

95

Их, дээд сургууль

7330

Нийт багш

148446

Нийт оюутан

Шинжлэх ухаан

62

Эрдэм шинжилгээний байгууллагын тоо

4254

нийт ажиллагчид

Show Buttons
Hide Buttons