card

Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол

Та бүх талбарыг үнэн зөв бөглөнө үү

Өргөдөл, гомдлын хариуг: Хуульд заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.
Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах мэргэжилтэн: 
Утас: 51 - 262227 (Ажлын цагаар)
Хэвлэлийн төлөөлөгч:
Утас: 51 - 262227

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-44, Засгийн газрын III байр

ЯАМАНД 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА
ЯАМАНД 2020 ОНЫ III УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

 

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд