card

Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол

Та бүх талбарыг үнэн зөв бөглөнө үү

Өргөдөл, гомдлын хариуг: Хуульд заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу хүргүүлнэ.
Иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээж авах мэргэжилтэн: 
Утас: 51 - 262227 (Ажлын цагаар)
Хэвлэлийн төлөөлөгч:
Утас: 51 - 262227

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-44, Засгийн газрын III байр

 

 ЯАМАНД 2023 ОНЫ I ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

 2022 ОНД БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ БОЛОН ТҮҮНИЙ ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААР

ЯАМАНД 2022 ОНЫ III УЛИРЛЫН БАЙДЛААР  ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА

 

Тусламж үйлчилгээ

Чухал холбоосууд