card

Нийслэл

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦ (2021 ОНЫ 6 ДУГААР САР)

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦ (2021 ОНЫ 6 ДУГААР САР)

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын 2021 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй ажлын, худалдан авах ажиллагааны явц (6 дугаар сарын байдлаар)

Дэлгэрэнгүй