card

Орон нутаг

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦ (2021 ОНЫ 6 ДУГААР САР)

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ЯВЦ (2021 ОНЫ 6 ДУГААР САР)

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын 2021 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй ажлын, худалдан авах ажиллагааны явц (6 дугаар сарын байдлаар)

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын барилга байгууламжийн мэдээлэл (аймгаар)

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын барилга байгууламжийн мэдээлэл (аймгаар)

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ (АЙМГААР)

Дэлгэрэнгүй