card

Боловсролын хөтөлбөр

Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай

Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай

"Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай" А/146 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн чиглэл, индекс нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Мэргэжлийн чиглэл, индекс нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын сайдын 2020 оны А/308 дугаар тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн чиглэл, индекст орсон нэмэлт, өөрчлөлт

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн чиглэл, индекст нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Мэргэжлийн чиглэл, индекст нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын сайдын 2017 оны А/52 дугаар тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн чиглэл, индекст орсон нэмэлт, өөрчлөлт

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн чиглэл, индекс нэмэх тухай

Мэргэжлийн чиглэл, индекс нэмэх тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны А/262 дугаар тушаалаар батлагдсан мэргэжлийн чиглэл, индекст орсон нэмэлт өөрчлөлт

Дэлгэрэнгүй