card

Хууль эрх зүйн орчин

“Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын судалгааны үндсэн чиглэлийг тогтоох, санхүүжүүлэх журам”– ын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү

“Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын судалгааны үндсэн чиглэлийг тогтоох, санхүүжүүлэх журам”– ын төсөлд саналаа ирүүлнэ үү

“Төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагын судалгааны үндсэн чиглэлийг тогтоох, санхүүжүүлэх журам”– д саналаа ирүүлнэ үү

Дэлгэрэнгүй
Инновацийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

Инновацийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны "ИННОВАЦИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ" 95 дугаар тогтоолоор батлагдсан Инновацийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл (2020-2025 он).

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр

Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны "ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ" 33 дугаар тогтоолоор “Үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр” батлагдав.

Дэлгэрэнгүй
Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлого

Төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлого

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ТӨРӨӨС ИННОВАЦИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ" 233 дугаар тогтоол

Дэлгэрэнгүй
Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох журам

Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох журам

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ЖУРАМ БАТЛАХ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ" 99 дүгээр тогтоолоор “Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох журам” -ыг батлав.

Дэлгэрэнгүй
Үндэсний инновацийн шагнал олгох журам

Үндэсний инновацийн шагнал олгох журам

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "ЖУРАМ БАТЛАХ, ШАГНАЛЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ " 49 дүгээр тогтоолоор .“Үндэсний инновацийн шагнал олгох журам” батлав.

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын хууль

Монгол улсын хууль "Инновацийн тухай"

Энэ хуулийн зорилт нь инновацийн үйл ажиллагааны зарчим, удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилт, төрийн дэмжлэг, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулан эзэмших, ашиглах, эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. https://www.legalinfo.mn/law/details/8668?lawid=8668

Дэлгэрэнгүй
Эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах журам

Эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах журам

Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны "ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ" 374 дүгээр тогтоолоор “Эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах журам” батлав.

Дэлгэрэнгүй