card

Инновацийн судалгаа, төсөл

Докторын дараах судалгааны грант

Докторын дараах судалгааны грант

Докторын зэрэг хамгаалсан залуу судлаачдад бие даан судалгааны ажил хийж шинэлэг, бүтээлч санал санаачилга дэвшүүлэн инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх зорилгоор туршилт, зохион бүтээх үйл ажиллагааг хөхиүлэн дэмжиж, урамшуулахаар 2010 оноос эхлэн докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгож эхэлсэн. Одоогоор энэхүү тэтгэлгийг 106 залуу доктор хүртээд байна.

Дэлгэрэнгүй
Инновацийн грант

Инновацийн грант

“Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох журам”-аар инновацийн төсөл шалгаруулах, грант олгох, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, үр дүнг тооцох үйл ажиллагааг зохицуулна. Төсөл нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй
Технологийн туршилт, зүгшрүүлэлтийн төсөл

Технологийн туршилт, зүгшрүүлэлтийн төсөл

“Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”-аар технологийн туршилт зүгшрүүлэлтийн хэрэгжүүлэх үндсэн зарчмыг тогтоох, түүнтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.            Төсөл нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй