card

Инновацийн төсөл бүртгэх

ИННОВАЦИЙН ТӨСӨЛ БҮРТГЭХ ЖУРАМ

ИННОВАЦИЙН ТӨСӨЛ БҮРТГЭХ ЖУРАМ

Инновацийн тухай хуулийн 6.1.5, 14.3-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. "Инновацийн төсөл бүртгэх журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ё.Баатарбилэгт даалгасугай. МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД У.ХҮРЭЛСҮХ БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД Ё.БААТАРБИЛЭГ

Дэлгэрэнгүй
Инновацийн грант

Инновацийн грант

“Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогчид грант олгох журам”-аар инновацийн төсөл шалгаруулах, грант олгох, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих, үр дүнг тооцох үйл ажиллагааг зохицуулна. Төсөл нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Дэлгэрэнгүй