card

Салбарын статистикийн эмхэтгэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын статистикийн мэдээллийн эмхэтгэл 2022-2023

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын статистикийн мэдээллийн эмхэтгэл 2022-2023

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын ололт, амжилт, сорилт, сургамжийн өнөөгийн бодит байдал, цаашдын чиг хандлага болон нотолгоонд суурилсан бодлого, хэрэгжилтийн үр дүнг тоогоор илэрхийлсэн Боловсролын салбарын 2022- 2023 оны хичээлийн жил, шинжлэх ухааны салбарын 2021 оны статистикийн хоёр дахь удаагийн эмхэтгэлийг хэрэглэгч танд хүргэж байна. Энэхүү эмхэтгэлд бүх шатны боловсрол, сургалтын нийт 2,420 байгууллага, шинжлэх ухааны технологийн 69 байгууллагаас цуглуулагдсан захиргааны статистикийн мэдээллийг сүүлийн 4 жилийн динамикаар баяжуулан, дүн шинжилгээ хийж боловсрууллаа. Эрхэм хэрэглэгч та бүхэн эмхэтгэлийг сайжруулах санал, хүсэлтээ БШУЯ-ны Цахим бодлого, статистикийн хэлтэст ирүүлэн хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна.

Дэлгэрэнгүй