card

Тендерийн урилга

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлж буй бодлого, арга хэмжээний хүрээнд аж ахуйн нэгж байгууллагын дэргэдэх цэцэрлэгийг өргөжүүлэхэд чиглэсэн хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын  нөхцөл боломж, хэрэгцээг тодорхойлох судалгаа хийхтэй холбоотойгоор ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА хүргүүлж байна.   

Дэлгэрэнгүй
VACANCY ANNOUNCEMENT MONITORING AND EVALUATION OFFICER

VACANCY ANNOUNCEMENT MONITORING AND EVALUATION OFFICER

The Government of Mongolia (the Client) through its Ministry of Education and Science, has received financing from the Asian Development Bank towards G9208-MON: Support for Inclusive Education Project.

Дэлгэрэнгүй
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Үнийн саналыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-07-ны өдрийн хооронд Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-44, Засгийн газрын III байр, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 1 давхар 110 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА (дахин зарлагдаж буй)

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА (дахин зарлагдаж буй)

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь эрх бүхий тендерт оролцогчийг W001: Сургуулиудын дэд бүтцийн хүртээмжийг сайжруулах барилгын засварын ажил (4 багцтай) (“Ажил гэх”) ажлын барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэх, дуусгах тухай битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
CONSULTING SERVICE RECRUITMENT NOTICE

CONSULTING SERVICE RECRUITMENT NOTICE

The Ministry of Education and Science (MES) is implementing the L3594-MON: Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project financed by the Asian Development Bank. By 2024, two schools and four kindergartens will be newly constructed. In addition, eight schools and 17 kindergartens will be expanded (with more than 4,200 seats created at the schools and 3,500 at the kindergartens) with improved insulation and heating systems; facilities for students with disabilities; disaster resilient features; and age- and gender-inclusive sanitation facilities for students. The construction supervision civil engineer will conduct construction supervision on designated construction/expansion sites to meet requirements of design drawings, technical specifications, construction codes, and standards; and contribute to the timely completion of constructions within the contract completion deadlines. Depending on the project requirement, the MES and Project Implementation Unit might assign the construction supervision engineer to supervise any new site.  Minimum Qualification Requirements

Дэлгэрэнгүй
Үнийн санал авах тухай саналаа ирүүлнэ үү

Үнийн санал авах тухай саналаа ирүүлнэ үү

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас цэцэрлэгийн хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хийж хэрэгжүүлж буй бодлого, шийдвэр, арга хэмжээг эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид мэдээлэх, түгээх ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх болсонтой холбоотойгоор хамтарч ажиллах, үнийн санал авах урилгыг хүргүүлж байна.    Үнийн саналыг ирүүлэхдээ дээрх ажлын хүрээнд хийгдэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, холбогдох танилцуулгыг хавсарган 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн дотор Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-44, Засгийн газрын III байр, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 1 давхар 110 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Үнийн саналаа ирүүлнэ үү

Үнийн саналаа ирүүлнэ үү

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамнаас 2022-2023 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэх бодлого, шийдвэр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг эцэг эх, асран хамгаалагч, иргэд, оюутан, сурагч, олон нийтэд мэдээлэх зорилгоор “9 дүгээр сарын 1” нэвтрүүлгийг бэлтгэх, шууд дамжуулах, шууд сурвалжилга бэлтгэх, бусад телевизээр шууд дамжуулалтын цацалт хийн түгээх мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх болсонтой холбоотойгоор хамтарч ажиллах, үнийн санал авах урилгыг хүргүүлж байна. Үнийн саналыг ирүүлэхдээ дээрх ажлын хүрээнд хийгдэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, үнийн хамт хавсарган 2022 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-44, Засгийн газрын III байр, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны 1 давхар 110 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
CONSULTING SERVICE RECRUITMENT NOTICE

CONSULTING SERVICE RECRUITMENT NOTICE

Scope of Work The Ministry of Education and Science (MES) is implementing the L3594-MON: Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project financed by the Asian Development Bank. By 2024, two schools and four kindergartens will be newly constructed. In addition, eight schools and 17 kindergartens will be expanded (with more than 4,200 seats created at the schools and 3,500 at the kindergartens) with improved insulation and heating systems; facilities for students with disabilities; disaster resilient features; and age- and gender-inclusive sanitation facilities for students. The construction supervision civil engineer will conduct construction supervision on designated construction/expansion sites to meet requirements of design drawings, technical specifications, construction codes, and standards; and contribute to the timely completion of constructions within the contract completion deadlines. Depending on the project requirement, the MES and Project Implementation Unit might assign the construction supervision engineer to supervise any new site.  Minimum Qualification Requirements

Дэлгэрэнгүй
CONSULTING SERVICE RECRUITMENT NOTICE

CONSULTING SERVICE RECRUITMENT NOTICE

Scope of Work The Ministry of Education and Science (MES) is implementing the L3594-MON: Sustaining Access to and Quality of Education during Economic Difficulties Project financed by the Asian Development Bank. By 2024, two schools and four kindergartens will be newly constructed. In addition, eight schools and 17 kindergartens will be expanded (with more than 4,200 seats created at the schools and 3,500 at the kindergartens) with improved insulation and heating systems; facilities for students with disabilities; disaster resilient features; and age- and gender-inclusive sanitation facilities for students. The construction supervision civil engineer will conduct construction supervision on designated construction/expansion sites to meet requirements of design drawings, technical specifications, construction codes, and standards; and contribute to the timely completion of constructions within the contract completion deadlines. Depending on the project requirement, the MES and Project Implementation Unit might assign the construction supervision engineer to supervise any new site.  Minimum Qualification Requirements

Дэлгэрэнгүй
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЗАХИАЛГАТ ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЗАХИАЛГАТ ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

Эрдэмтэн, судлаачид Та бүхнийг Засгийн газрын 2014 оны 301 дүгээр тогтоолоор баталсан "Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам”, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2016 оны А/319 дүгээр тушаалаар баталсан  “Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн өртөг, зардлыг тодорхойлох, түүний зарцуулалтад санхүүгийн хяналт тавих журам”-д заасан шаардлагын дагуу төслийн баримт бичгээ боловсруулж, сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ХАРЬЯА БОЛОВСРОЛЫН СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНЫ ХАРЬЯА БОЛОВСРОЛЫН СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД БАГА БОЛОВСРОЛЫГ ЭХ ХЭЛЭЭРЭЭ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА II-V АНГИЙН СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН “МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИШИГ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ГАРЫН АВЛАГА, ДАСГАЛ АЖЛЫН ДЭВТРИЙН ЭХ БЭЛТГЭХ, ХЭВЛЭН НИЙЛҮҮЛЭХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

“Боловсролын мэдээллийн технологийн төвийн серверийн хүчин чадлыг сайжруулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах   

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тэгш хамруулах боловсролыг дэмжих төсөл

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

“Бие даан суралцах ажлын дэвтрийг хэвлэн багш нарт түгээх” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах   

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2022 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: L3594-MON, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW-14: Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх 1.  Монгол Улс нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-наас “Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл”-ийг санхүүжүүлэх зорилгоор энэхүү санхүүжилтийг хүлээн авсан бөгөөд уг хөрөнгөөр дээр дурдсан гэрээний төлбөрийг санхүүжүүлэх зорилготой болно. Тендер шалгаруулалт нь АХБ-ны эрх бүхий орны тендерт оролцогчдод нээлттэй байна. 2.  Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь эрх бүхий тендерт оролцогчийг CW-14: Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга угсралтын (“Ажил гэх”) ажлыг хийж гүйцэтгэх, дуусгах тухай битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй