card

Тендерийн урилга

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА  L3594-MON, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА L3594-MON, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА L3594-MON, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА  L3594-MON, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА L3594-MON, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА L3594-MON, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА  L3594-MON, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА L3594-MON, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА L3594-MON, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
Үнийн санал авах тухай

Үнийн санал авах тухай

L35490-MON:Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
Үнийн санал авах тухай

Үнийн санал авах тухай

L35490-MON:Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

CW-004: Баянгол дүүрэг, 18 дугаар хороо, 88 дугаар цэцэрлэгийн 150 ортой өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

CW-003: Хөвсгөл аймаг, мөрөн сум 6-дугаар цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

CW-002: Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо, 82 дугаар цэцэрлэгийн 150 ортой өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ) нь ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн хоол хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт үнэлгээ хийлгэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй багийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үнийн санал авах тухай

Үнийн санал авах тухай

Монгол Улсын Засгийн газар байгуулагдаад 3 жил болж байна. Энэ хугацаанд Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан боловсролын салбарын зорилго, зорилтын хэрэгжилтийг дүгнэх, үүнийгээ олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлахаар төлөвлөж байна. Холбогдох арга хэмжээний талаар контент бэлтгэх, түүнийг салбарын багш ажилтан, олон нийтэд мэдээлэх зорилгоор дараах хоёр ажлыг гүйцэтгэх хувь хүн, байгууллага, төрийн бус байгууллагуудад хамтран ажиллах нээлттэй урилга хүргүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ, БНХАУ-ЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЯАМТАЙ ХАМТРАН 2024 ОНООС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ, БНХАУ-ЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЯАМТАЙ ХАМТРАН 2024 ОНООС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (БШУЯ), БНХАУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн яам (ШУТЯ) хооронд байгуулсан хамтарсан судалгааны хөтөлбөрийн хүрээнд 2024 оноос хэрэгжүүлэх хамтарсан төслийн уралдааныг зарлаж байна:

Дэлгэрэнгүй
 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

L35490-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

L35490-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй