card

Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн хоолны жор технологи

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн хоолны жор технологи

Энэхүү гарын авлагыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сангийн “Эрүүл хооллолт, идэвхтэй дасгал хөдөлгөөний орчинг цэцэрлэг, сургуульд нэвтрүүлэх” ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн хоолзүйч, тогооч нарт зориулан хэвлүүлэв.

Дэлгэрэнгүй