card

Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай

Хоолны зардлын норматив тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр 498 дугаар тогтоол

Дэлгэрэнгүй
Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам

Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих хяналтын журам

Монгол Улсын Шадар сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал 2022 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр Дугаар: 28 A/108 A/180

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн хоолны жор технологи

Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн хоолны жор технологи

Энэхүү гарын авлагыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн Сангийн “Эрүүл хооллолт, идэвхтэй дасгал хөдөлгөөний орчинг цэцэрлэг, сургуульд нэвтрүүлэх” ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн хоолзүйч, тогооч нарт зориулан хэвлүүлэв.

Дэлгэрэнгүй