Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын хүүдэд хоол, хүнсний хангамж, үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх журам

A- A A+
Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын хүүдэд хоол, хүнсний хангамж, үйлчилгээ үзүүлэхэд мөрдөх журам