card

Суралцагчийн эрх хамгаалал

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангахад баримтлах чиглэл

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангахад баримтлах чиглэл

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр А/462 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын орчинд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх журам

Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрын орчинд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх журам

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр А/453 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлээс гадуурх сургалтын ажлын үлгэрчилсэн хөтөлбөр

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 08 дугаар сарын 17-ны А/288 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй