card

Докторын зэрэг хамгаалах хурлын зар

Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Э.Дэжид нь “Өсвөр насны хүүхдийн уур бухимдлыг зохицуулах арга зам” сэдвээр Сэтгэл судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Сэтгэл судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 26-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн II байрны 220 тоот өрөөнд болно. Докторын зэрэг горилж буй ажилтай МУИС-ийн номын сангаас танилцах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургуулийн докторант Отгон овогтой Саранчулууны туурвисан “Ахмад настнуудын сэтгэлзүйн сайн сайхан байдал,түүнд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлсийг судалсан нь” сэдвээр Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Ухааны докторын зэргийн урьдчилсан хамгаалалт болно. Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 04-р сарын 25-ны 10.30 цагт АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөө 220 тоот танхимд болно. НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

АШУҮИС-ийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургуулийн докторант Алтангэрэл овогтой Пүрэвгэрэлийн туурвисан “Осол гэмтлийн шалтгаант өвчлөл, нас баралтын дарамт, эдийн засаг, санхүүгийн судалгаа” сэдвээр Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Ухааны докторын зэргийн урьдчилсан хамгаалалт болно. Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 04-р сарын 25-ны 09 цагт АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөө 220 тоот танхимд болно. НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УХААНЫ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн докторант WURILUGE  “Гоо зүйн боловсрол” хичээлээр оюутны үйлийн явцдаа суралцахуйн туршилт судалгаа сэдвээр боловсрол судлалын докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 10:00 цагт МУБИС-ийн хичээлийн III байрны 308 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн докторант Г.Батжаргал “Хөгжлийн бэрхшээлтэй бага насны хүүхдэд Портеж хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн судалгааны үр дүн” сэдвээр Сэтгэл судлалын ухааны докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 04-р сарын 19-ны өдрийн 10.00 цагт МУБИС-ийн хичээлийн 9-р байрны 27 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн докторант CHEN NING “Монгол ардын богино дууг сурагчдад сургах туршилт” сэдвээр боловсрол судлалын докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 04 сарын 19-ны өдрийн 12:00 цагт МУБИС-ийн хичээлийн IX байрны 30 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС-ийн Механик тээврийн сургуулийн докторант Г.Ганбаатар "Мөхлөгт материалыг ялган ангилах төхөөрөмжийн хийцийн судалгаа, хөгжүүлэлт" сэдвээр 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр 14:00 цагаас Механик инженерийн докторын зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй
 ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн докторант WU YUN GA “Уртын дуу дуулах ур чадвар” ганцаарчилсан хөтөлбөрийн туршилт, үр дүн сэдвээр боловсрол судлалын ухааны докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 04 сарын 19-ны өдрийн 10:00 цагт МУБИС-ийн IX 30 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн докторант Вү Вэншү (WU WENSHU) "Сурагчдын англи хэл сурах сэдэл, сурах үйл ажиллагаа, цогц чадамжийг судлах нь” сэдвээр Боловсрол судлалын (Ph.D) докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 12.00 цагт МУБИС-ийн хичээлийн 9-р байрны 30 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Монгол улсын их сургуулийн докторант Б.Өргөнбуян нь “Түрэгийн хаант улс, Тан улсын харилцаа (618-630)” сэдвээр Олон улс судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална.Олон улс судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 04 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрын 320 тоот өрөөнд болно.    

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

МУБИС-ийн докторант HAIMURITAI "Хөөмийлөх ур чадвар” сургалтын хөтөлбөрийн туршилт судалгаа сэдвээр Боловсрол судлалын ухааны (Ph.D) докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 04 дугаар сарын 08-ний өдрийн 12.00 цагт МУБИС-ийн хичээлийн III байрны 308 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн докторант Батбилэг овогтой Надмид “Тоон технологийн үеийн хүүхдийн уран зохиолын судалгаа” сэдвээр Хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 13:00 цагт МУБИС - ийн хичээлийн I байрны 300 тоот танхимд болно

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн докторант QINGHUA /Чинхуа/ “А.Одсэрийн туульсийн зохиолын шинжлэл” сэдвээр Хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 15:00 цагт МУБИС - ийн хичээлийн I байрны 300 тоот танхимд болно

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

 Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Батмөнх овогтой Бямбасайхан “Соёл иргэншлийн аюулгүй байдал өсвөр насныхны төлөвшилд нөлөөлөх нь” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” мэргэжлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 14:00 цагт тус их сургуулийн хичээлийн I байрны “Сүбээдэй” танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Калийнаа овогтой Гэрэлчимэг “Нийгэмд цахим мэдээллийн үзүүлэх сөрөг нөлөө, түүнийг бууруулах арга зам” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” мэргэжлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 14:00 цагт тус их сургуулийн хичээлийн I байрны “Сүбээдэй” танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй