card

Докторын зэрэг хамгаалах хурлын зар

Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн ГУУС-ийн докторант М.Очирбат "Овоот хурал хотгорын геологи, хурдас хуримтлалын орчин, нүүрсний чанарын судалгаа" сэдвээр 2023 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр 14 цагаас Геологи-эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаална. Геологи-эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал ШУТИС-ийн Т байрны Т-207 тоот (Хамгаалалтын) өрөөнд явагдана.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн ГУУС-ийн докторант М.Очирбат "Овоот хурал хотгорын геологи, хурдас хуримтлалын орчин, нүүрсний чанарын судалгаа" сэдвээр 2023 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр 14 цагаас Геологи-эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Xue Huili “Smart Education Innovation Strategy in the Era of Industry 4.0 —A Case Study of SEC” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 10-р сарын 05-ны өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант He Shuai “Research on Digital Design of Cultural Heritage Tourism Products” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 10-р сарын 05-ны өдрийн 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУБИС-ийн Нийгэм Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны тэнхимийн докторант Х.Улаан “БНХАУ-ын төрөөс бэлчээрийн талаар баримталж буй бодлогын нөлөөллийг судлах нь” сэдвээр Улс төр судлалын докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал МУИСийн хичээлийн 1-р байрны 320 тоот танхимд 2023 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 14 цагаас болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Zhang Yuanjie “A Study on General Subject Teachers of Rural Primary Schools in China: A Case Study of Henan Province” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Zhang Yongpeng “Improving the Physical Education Curriculum of Chinese Universities” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУБИС-ийн Нийгэм Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны тэнхимийн докторант Х.Улаан “БНХАУ-ын төрөөс бэлчээрийн талаар баримталж буй бодлогын нөлөөллийг судлах нь” сэдвээр Улс төр судлалын докторын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал МУИС-ийн хичээлийн 1-р байрны 320 тоот танхимд 2023 оны 09 дугаар сарын 29-ний өдрийн 14 цагаас болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУБИС-Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Утга зохиолын тэнхимийн докторант Б.Цэнгэлмаагийн “XXI зууны Монголын төлөвшлийн утга зохиолын түүхэн уламжлал, өнөөгийн чиг хандлага” сэдвээр хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр 14:00 цагт МУИС-Улаанбаатар сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн А-302 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУИС-Шинжлэх ухааны сургуулийн Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн докторант  Н.Нарангэрэлийн  “Монгол туульсын хувцас, зүүсгэлийн дүрслэл хийгээд зан үйл” сэдвээр хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09 дүгээр сарын 21-ний  өдөр  14:00  цагт.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн БАТС-ийн докторант На Рису  "Хятад, Монголын худалдааг таталцалын загвараар удирдах боломжийн судалгаа" (Research on border Trade between China and Mongolia under the Gravity Model)” сэдвээр 2023 оны 09 дугаар сарын 22 ны өдрийн 13 цагаас Менежментийн докторын зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Улаанбаатар Эрдэм Их Сургуулийн докторант, БНСУ-ын иргэн SONG SAM BOK /Сун Сам Бок/ нь “Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээний менежментийн харьцуулсан судалгаа” /Монгол улс, БНСУ-ын жишээн дээр/ сэдвээр менежментийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09-р сарын 22-ны өдрийн 15:00 цагт Монгол Улсын Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн БАТС-ийн байрны 411 тоот танхимд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Chun Yan “Оюутны бие бялдрын бэлтгэлжилтийг дээшлүүлэх судалгаа туршилт, үр дүн (БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр дээд сургуулийн жишээн дээр)” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09-р сарын 14-ний өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн докторант Han Chen “A Study to Optimize Model for University-Industry Research Collaboration: Sino-Mongolia Agricultural Partnership” сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09-р сарын 14-ний өдрийн 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ЭЗШУИС-ийн докторант Мөнхбат овогтой Хастана “Үзэгсдийн баясгалан”, “Гайхамшигт хуримын сан” судар дахь туршлагат жор, мэргэдийн ёсонд хийсэн харьцуулсан шинжилгээ” сэдэвт бүтээлээрээ Эм зүйн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2023 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 13.00 цагаас ЭЗШУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн өргөөнд зохион байгуулагдана. Докторант Мөнхбат овогтой Хастанын эрдмийн ажилтай ЭЗШУИС-ийн Номын санд танилцана уу. ЭЗУ-аар докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл

Дэлгэрэнгүй