card

Докторын зэрэг хамгаалах хурлын зар

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

“Монгол орны нуурын хотгорын гарал үүсэл, морфологи хэв шинжийн ангилал” сэдвээр газарзүйн ухааны докторын зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ШУТИС, Барилга, архитектурын сургуулийн докторант Доржхүүгийн Энхбаатар нь “Авто замын засвар шинэчлэлтийн ажилд хүйтнээр дахин боловсруулах технологийг нутагшуулах судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 14:00 цагт ШУТИС-ийн хичээлийн нэгдүгээр байрны 203 тоот хурлын өрөөнд болно. Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

СУИС-ийн докторант Аянгын Ариухан "Бай ша ши юэ" хэмээх хөгжмийн бүтээлийн судалгаа" сэдвээр Урлаг судлалын доктор (Ph.D) зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Баатархүүгийн Энхзоргол “Нийслэл хотыг агаарын довтолгооноос хамгаалах боломжийн судалгаа” сэдвээр “Цэрэг, батлан хамгаалах” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

“Шихихутуг” их сургуулийн докторант Ганболдын Амаржаргалан “Хувийн эрх зүй дэх эрх, үүргийн бүтцийг харьцуулсан эрх зүй судлалын үүднээс тодорхойлох нь” сэдвээр, мөн Лувсандоржийн Өлзийсайхан “Парламентын хуралдааны дэг: эрх зүйн харьцуулсан шинжилгээ” сэдэвт бүтээлээр тус тус доктор (Ph. D)-ын зэрэг хамгаална.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

АШУҮИС-ийн докторант Ширмэн овогтой Батчимэг “Тархины харвалтын дараах сэргээн засах цогц эмчилгээний үр дүн” сэдэвт бүтээлээр докторын зэрэг хамгаалах хуралдаан АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөөнд 2021оны 11 сарын 24-нд 16:00 цагт болно. Анагаах ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

АШУҮИС-ийн докторант чулуун овогтой Эрдэнцэцэг “Хүүхдийн мухар олгойн цочмог үрэвслийн оношилгоог боловсронгуй асуудал” сэдэвт бүтээлээр докторын зэрэг хамгаалах хуралдаан АШУҮИС-ийн Эрдмийн өргөөнд 2021оны 11 сарын 24-нд 14:00 цагт болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль, Геологи-Уул уурхайн сургуулийн докторант Санжсүрэн овогтой Оюунбат нь "НУУРЫН БҮСИЙН УЛААН ДЭЛ ГАЗРЫН ХОВОР ЭЛЕМЕНТИЙН ОРДЫН ГЕОЛОГИ БА БОДИСЫН НАЙРЛАГА" сэдвээр Геологи-эрдэс судлалын ухааны доктор (Ph.D) -ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 10 цагт ШУТИС-ийн Номын сангийн 604 -д болно. Геологи-эрдэс судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС, Геологи, уул уурхайн сургуулийн докторант Батболдын Дэмбэрэлсүрэн нь “Өмнөд Монголын Барууннаран ордын нүүрсний хуримтлагдсан нөхцөл” сэдвээр геологи-эрдэс судлалын ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 14:00 цагт ШУТИС-ийн Номын сангийн 604 тоот хурлын өрөөнд болно. Та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.  

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Лхагвадорж овогтой Уянга "Эрүүл мэндийн боловсролыг ажлын байранд дээшлүүлэх арга зам (Байгууллага, компанийн ажилтнуудын жишээн дээр)" сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Жаргал овогтой Үржинсүрэн "Сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагааны явцад багшийн мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх нь (Монгол улсын ЕБС-ийн жишээн дээр)" сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 11-р сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн докторант Дамбаева Ирина Жаргаловна нь “Развитие бизнес – модели горнодобывающей компании в контексте ответственности перед стейкхолдерами горнопромышленного региона” сэдвээр доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 11-р сарын 25-ны 13:00 цагт Шинжлэх ухаан технологийн (ШУТ) төв номын сангийн 405 өрөөнд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТ-ийн төв номын санд танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Бао Саруул " Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын хэлний ландшафтын судалгаа" сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдрийн 16:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

МУЭИС-ийн докторант Вандандоо овогтой Отгонжаргал "Монгол улсын макро эдийн засгийн бүтцийн шинжилгээ" сэдвээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдрийн 14:00 цагт Эрдмийн ордны 1501 тоот өрөөнд болно.

Дэлгэрэнгүй