card

Мэдээний архив

VACANCY ANNOUNCEMENT  PROCUREMENT SPECIALIST

VACANCY ANNOUNCEMENT PROCUREMENT SPECIALIST

The Government of Mongolia is implementing the Loan 3594-MON: Sustaining Access to Quality of Education during Economic Difficulties Project financed by Asian Development Bank (ADB). The project objectives are to minimize the negative effects during the difficult economic difficulties by (i) narrowing the gap in the enrolment capacity of schools and kindergartens in Ulaanbaatar and some aimag centers, (ii) supporting the completion of unfinished curriculum reform and associated assessment system reforms, (iii) ensuring the provision of teaching and learning materials (TLM) that accompany the new updated curriculum, (iv) upgrading the skills and knowledge of teachers and managers for the updated curriculum and assessments, and (v) strengthening systems for planning and managing education services. The project executing agency (EA) is the Ministry of Education and Science (MES), and the implementing agencies (IAs) are the MES and Ulaanbaatar Metropolitan Education Department.

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны А/585 дугаарт тушаал

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны А/584 дугаарт тушаал

Дэлгэрэнгүй

"ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ"-ын төсөлд санал авч байна

Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа Dulamsuren@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
CONSULTING SERVICE RECRUITMENT NOTICE

CONSULTING SERVICE RECRUITMENT NOTICE

The Ministry of Education and Science (MES) transferred budget proposals of the education sector into an electronic version first time in the country and is now receiving and integrating the proposals through a digital system starting in 2021. Also, the MES has been implementing the updated Education Package Law since August 2023. To align with the newly approved Education Package Law, it is essential to update the policies and regulations that are followed in the preparation of the digital budgeting proposals, to prepare e-reporting on digital budget planning, and to conduct analysis on the actual performance of the variable cost for pre-primary and secondary education.

Дэлгэрэнгүй

"СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.

Боловсролын ерөнхий хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6 дахь хэсгийг үндэслэн “Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн нийтлэг журам батлах тухай”  боловсролын болон санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүдийн хамтарсан тушаалын төслийг боловсруулан хүргүүлж байна. 

Дэлгэрэнгүй
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ 2023 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖСЭН ТАХ-НЫ ЖАГСААЛТ Улсын комиссын акт

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ 2023 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖСЭН ТАХ-НЫ ЖАГСААЛТ Улсын комиссын акт

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ 2023 ОНЫ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХЭРЭГЖСЭН ТАХ-НЫ ЖАГСААЛТ Улсын комиссын акт

Дэлгэрэнгүй
Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай

Хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт батлах тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалтыг нэгдүгээр , Цөмийн болон цацрагийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах обьектын жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

Дэлгэрэнгүй
VACANCIES ANNOUNCEMENT

VACANCIES ANNOUNCEMENT

The Ministry of Education and Science (MES) along with Save the Children is implementing a grant project “Enabling Equity to Advance Learning” (EQUAL), funded by the Global Partnership for Education (GPE). This multi-stakeholder partnership organization aims to strengthen education systems in developing countries.

Дэлгэрэнгүй
VACANCIES ANNOUNCEMENT

VACANCIES ANNOUNCEMENT

The Ministry of Education and Science (MES) along with Save the Children is implementing a grant project “Enabling Equity to Advance Learning” (EQUAL), funded by the Global Partnership for Education (GPE). This multi-stakeholder partnership organization aims to strengthen education systems in developing countries. 

Дэлгэрэнгүй

"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн үнэлгээний үлгэрчилсэн журам"-ын төсөлд санал авч байна.

“Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн үнэлгээний үлгэрчилсэн журам”-ын төслийг боловсруулж Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх заасны дагуу олон нийтээс санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцан саналаа choisuren@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын сургалтын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам

Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын сургалтын хөтөлбөрт дүгнэлт гаргах, баталгаажуулах журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаал 2024 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр дугаар А/29, А/04

Дэлгэрэнгүй
ХОМ-ийг хэрхэн үнэн зөв гаргах вэ?

ХОМ-ийг хэрхэн үнэн зөв гаргах вэ?

#АТГ #Call110 #ШүгэлҮлээцгээе! #АвлигынЭсрэгНэгдье #ҮгүйГэжХэлээдӨөрчилье #UnitedAgainstCorruption

Дэлгэрэнгүй
ХЯТАДЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЛДЭГ МАНЛАЙЛАГЧ ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛСАН  МАГИСТРЫН  ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

ХЯТАДЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ШИЛДЭГ МАНЛАЙЛАГЧ ЗАЛУУЧУУДАД ЗОРИУЛСАН МАГИСТРЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

Олон улсын хөгжлийн чиг хандлага, шилдэг манлайлал, олон үндэстний үндэс суурь бүхий дэлхийн засаглалын авъяас чадварыг бэхжүүлэх зорилготойгоор Хятадын тэтгэлэгийн зөвлөлөөс Шилдэг манлайлагч залуучуудын тэтгэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй