card

Ил тод

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Тавигдах болзол, шаардлага: төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх; зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх; зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Дэлгэрэнгүй
 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

L35490-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

L35490-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
 TERMS OF REFERENCE for ADMIN AND PROCUREMENT

TERMS OF REFERENCE for ADMIN AND PROCUREMENT

The Global Partnership for Education (GPE), of which Mongolia is a partner, has adopted a new strategic plan for the period 2021-2025, entitled “GPE 2025.” In light of the education challenges that GPE partner countries face, particularly following the pandemic, this plan is an ambitious one and sets out the following goal: “to accelerate progress, learning outcomes and gender equality through equitable, inclusive and resilient education systems fit for the 21st century.” To implement the new plan, the GPE made the Education Sector Plan Implementation Grant (ESPIG) Multiplier Grant, dedicated to supporting the implementation of national Education Sector Plans accessible to certain countries to leverage additional external financing for education.

Дэлгэрэнгүй
TERMS OF REFERENCE for FINANCE OFFICER

TERMS OF REFERENCE for FINANCE OFFICER

The Global Partnership for Education (GPE), of which Mongolia is a partner, has adopted a new strategic plan for the period 2021-2025, entitled “GPE 2025.” In light of the education challenges that GPE partner countries face, particularly following the pandemic, this plan is an ambitious one and sets out the following goal: “to accelerate progress, learning outcomes and gender equality through equitable, inclusive and resilient education systems fit for the 21st century.” To implement the new plan, the GPE made the Education Sector Plan Implementation Grant (ESPIG) Multiplier Grant, dedicated to supporting the implementation of National Education Sector Plans accessible to certain countries to leverage additional external financing for education.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйл, “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.4, 7.1-т заасныг тус тус үндэслэн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна

Дэлгэрэнгүй
ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР АЖИЛ ХУДАЛДАН АВАХ

ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР АЖИЛ ХУДАЛДАН АВАХ

Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл

Дэлгэрэнгүй
үнийн санал авах тухай

үнийн санал авах тухай

Засгийн газрын 3-р байрны авто зогсоолыг гамшгийн үед авах арга хэмжээний дагуу гал түймэр, цагдаа, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн автомашин нэвтрэх гарцыг бий болгох үүднээс авто зогсоолын орох хаалтны дугаар таних камерыг шинэчлэх, гарах хаалт дээр дугаар таних камер нийлүүлж суурилуулах ажилд техникийн тодорхойлолтын дагуу үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Үнийн санал авах тухай

Үнийн санал авах тухай

Засгийн газрын 3-р байранд нэвтэрч буй иргэдийг бүртгэх болон албан хаагчдын цаг ашиглалтыг сайжруулах ажлын хүрээнд нэвтрэлтийн орох, гарах урсгалтай бүртгэлийн автомат хаалга  нийлүүлж суурилуулах ажилд техникийн тодорхойлолтын дагуу үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна

Дэлгэрэнгүй
ЗАХИАЛГАТ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ЗАХИАЛГАТ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны хаврын чуулганаар эцэслэн батлагдсан Боловсролын ерөнхий хууль болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулиудыг хүлээн авах ёслолын болон хууль тогтоомжийг олон нийтэд сурталчлах “Боловсролын шинэ сэргэлт” арга хэмжээг зохион байгуулах үйлчилгээний үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна

Дэлгэрэнгүй
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Улсын Их Хурлын 2023 оны хаврын чуулганаар батлагдсан Боловсролын багц хуулийг хүлээн авах “Боловсролын шинэ сэргэлт” нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд боловсролын бүх түвшний байгууллагуудад гардуулах Боловсролын ерөнхий хууль, Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай, Мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын тухай, Дээд боловсролын тухай хууль тус бүрийн хүндэтгэлийн сав, баглаа боодлыг бэлтгэхтэй холбогдуулан үндэсний үйлдвэрлэлийн модон хийц бүхий бүтээгдэхүүнийг дараах техникийн тодорхойлолтын дагуу бүтээгдэхүүн тус бүрд үнийн саналыг bolormaa.p@mecs.gov.mn хаягт ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй