card

Ил тод

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд Боловсролын үнэлгээний төвд нэвтрүүлсэн "Бизнесийн ухаалаг систем"-ийг боловсролын салбарын хэмжээнд ашиглахад дэмжлэг үзүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2022 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: L35490-MON: Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: GW-10: Цэцэрлэгүүдэд сургалтын хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэх

Дэлгэрэнгүй
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2022 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Зээлийн дугаар ба нэр: L3594-MON, Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төсөл Гэрээний дугаар ба нэр: CW-19: Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, 18 дугаар сургуулийн 320 суудалтай өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Төслийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зөвлөх”-ийн сонгон шалгаруулалтад хүсэлт ирүүлэхийг урьсан. 2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр дараахь хувь хүнд гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Төслийн эцсийн тайлан боловсруулах” зөвлөхийн сонгон шалгаруулалтад хүсэлт ирүүлэхийг урьсан. 2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр дараахь хувь хүнд гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам (“Захиалагч”) нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Боловсролын үнэлгээний төвийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг сайжруулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж” нийлүүлэх үнийн саналыг ирүүлэхийг урьсан. 2022 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр дараах байгууллагад гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгүүлэхээр дараахь байгууллагад 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон.

Дэлгэрэнгүй
 Request for expression of interest Individual Consultant Selection

Request for expression of interest Individual Consultant Selection

The Government of Mongolia (the Client) through its Ministry of Education and Science (MES) has received financing from World Bank (the Bank) toward the cost of the Education Quality Reform Project (EQRP).

Дэлгэрэнгүй