Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/160 тушаал "Мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөрийн нэр/, индекс шинэчлэн батлах тухай"

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/160 тушаал

Хавсралыг нүүр хуудсан дээр дарж үзнэ үү