БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНААС ТҮР ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН БОЛОН НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛТЭЙ АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМНААС ТҮР ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН БОЛОН  НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛТЭЙ АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

дд

Нөөцийн бүртгэл

Албан хаагчийн тоо

1.

Хүүхэд асрах чөлөөтэй албан хаагч

1

2.

Зургаан сараас дээш хугацааны сургалтаар бэлтгэгдэж байгаа албан хаагч

3

3.

Биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас 3 сараас дээш хугацаагаар албан ажлаа хийхгүйгээр эмчлүүлж, сувилуулах шаардлагатай болсон албан хаагч

1