card

Хувийн ашиг сонирхол, Авилгаас урьдчилан сэргийлэх

ХАСХОМ гаргах хуулийн хугацаа

ХАСХОМ гаргах хуулийн хугацаа

ХАСХОМ ГАРГАХ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН АНХААРАЛД: ХАСХОМ Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнууд хуулийн хугацаандаа буюу 2023 оны 2-р сарын 15-ны өдрийн дотор мэдүүлгээ үнэн зөв гаргана уу.

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалтан ТА хасхом-ээ шинэчлэн гаргана уу

Албан тушаалтан ТА хасхом-ээ шинэчлэн гаргана уу

ХАСХОМ ГАРГАХ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН АНХААРАЛД: ХАСХОМ Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтнууд хуулийн хугацаандаа буюу 2023 оны 2-р сарын 15-ны өдрийн дотор мэдүүлгээ үнэн зөв гаргана уу.

Дэлгэрэнгүй