card

Хувийн ашиг сонирхол, Авилгаас урьдчилан сэргийлэх

“Байгалийн нөөц ашиглалт: Орлого ба зарлага” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Байгалийн нөөц ашиглалт: Орлого ба зарлага” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсээс авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтан “Байгалийн нөөц ашиглалт: Орлого ба зарлага” сэдэвт хэлэлцүүлгийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай хамтран зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэл, эсээ бичлэгийн уралдааны дүн гарлаа

Оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэл, эсээ бичлэгийн уралдааны дүн гарлаа

Авлигын эсрэг олон улсын өдрийг угтаж Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу зохион байгуулсан “Оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэл, эсээ бичлэгийн уралдаан”-ы дүн гарч, шалгарсан оюутнуудад шагнал гардуулах үйл ажиллагаа 2022 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр болов.

Дэлгэрэнгүй
“Шударга ёсны боловсрол: Гэр бүл, хүмүүжил, төлөвшил” чөлөөт уулзалтыг зохион байгуулав

“Шударга ёсны боловсрол: Гэр бүл, хүмүүжил, төлөвшил” чөлөөт уулзалтыг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-25-ны өдрүүдэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хүрээнд Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв, Хавдар судлалын үндэсний төв, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд тус тус ажиллаж, удирдлагаас баталсан тушаал шийдвэртэй танилцаж, иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдол, шийдвэрлэлт, ёс зүйн хорооны үйл ажиллагаа, батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хандив, иргэн, хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээнүүдийг судлав.

Дэлгэрэнгүй
ШУТИС-ийн салбар сургууль, харьяа байгууллагын 1300 албан тушаалтныг сургалтад хамрууллаа

ШУТИС-ийн салбар сургууль, харьяа байгууллагын 1300 албан тушаалтныг сургалтад хамрууллаа

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт заасан зорилтын хүрээнд ШУТИС-ийн 13 бүрэлдэхүүн сургуулийн багш ажилтнуудад "Авлигын шалтгаан нөхцөл, хор хөнөөл”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй”, "Нийтийн ашиг сонирхол, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр 6 удаагийн сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“Зам дагасан авлига” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

“Зам дагасан авлига” сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газраас “Зам дагасан авлига” сэдэвт хэлэлцүүлгийг 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“Эрүүл мэндийн даатгал-Иргэний хяналт-Тусламж үйлчилгээ” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Эрүүл мэндийн даатгал-Иргэний хяналт-Тусламж үйлчилгээ” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газраас авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хүрээнд төрийн үйлчилгээнд чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ төр, төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагууд болон иргэнтэй хамтран ажиллаж, тэдний оролцоонд түшиглэсэн арга хэмжээг авч, санал санаачилгыг дэмжин харилцан мэдээлэл солилцож хамтран ажиллахад анхаарлаа хандуулж ирсэн. 

Дэлгэрэнгүй
“Авлигаас ангид боловсрол: Ёс зүй ба шударга байдал” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

“Авлигаас ангид боловсрол: Ёс зүй ба шударга байдал” сэдэвт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2022 оны 11 дүгээр сарын 7-11-ний өдрүүдэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хүрээнд Гаалийн ерөнхий газрын 2022 онд хийсэн худалдан авалт, тендер сонгон шалгаруулалттай танилцаж нөхцөл байдлыг тодорхойлов

Дэлгэрэнгүй
Соён гэгээрүүлэх өдөрлөгт 580 гаруй багш, сурагчийг оролцуулав

Соён гэгээрүүлэх өдөрлөгт 580 гаруй багш, сурагчийг оролцуулав

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2022 оны 10 дугаар сарын 10-14-ний өдрүүдэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийн хүрээнд Стандарт хэмжил зүйн газар, “МИАТ” ТӨХК, “Авто тээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ, Соёлын сайд, нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагууд, Орхон аймгийн Боловсрол шинжлэх ухааны газар зэрэг төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлсэн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцон ажиллав.

Дэлгэрэнгүй