Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ

A- A A+
Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ