БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЯВЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ТАНИЛЦУУЛГА 2023

A- A A+
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЯВЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ТАНИЛЦУУЛГА 2023