Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангахад баримтлах чиглэл

A- A A+
Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангахад баримтлах чиглэл