Байгалийн ухааны цахим сургалтын хөтөлбөрийн 2022-2023 оны хичээлийн жилд 50 сургуульд туршиж хэрэгжүүлнэ

A- A A+
Байгалийн ухааны цахим сургалтын хөтөлбөрийн 2022-2023 оны хичээлийн жилд 50 сургуульд туршиж хэрэгжүүлнэ