card

Мэдээний архив

Цахим сурах бичиг, ерөнхий боловсролын сургалтад ашиглах сургалтын нээлттэй материалд тавих шаардлага

Цахим сурах бичиг, ерөнхий боловсролын сургалтад ашиглах сургалтын нээлттэй материалд тавих шаардлага

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны "Цахим сурах бичиг, ерөнхий боловсролын сургалтад ашиглах сургалтын нээлттэй материалд тавих шаардлага батлах тухай" А/193 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах цогц төлөвлөгөө /2021-2023/ баталж, хэрэгжүүлэх тухай

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах цогц төлөвлөгөө /2021-2023/ баталж, хэрэгжүүлэх тухай

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны "Төлөвлөгөө баталж, хэрэгжүүлэх тухай" А/190 дугаар тушаалаар батлагдсан Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах цогц төлөвлөгөө /2021-2023/.

Дэлгэрэнгүй
Босго оноо тогтоох тухай /2021-2022 хичээлийн жил/

Босго оноо тогтоох тухай /2021-2022 хичээлийн жил/

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021оны "Босго оноо тогтоох тухай" А/187 дугаар тушаалаар батлагдсан Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад 2021-2022 оны хичээлийн жилд бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үндэсний хэмжээний босго оноо.

Дэлгэрэнгүй
БҮГД НАЙРАМДАХ ПОЛЬШ УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

БҮГД НАЙРАМДАХ ПОЛЬШ УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

Жил бүр Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Польш Улсад 23 иргэн суралцуулна.

Дэлгэрэнгүй
БҮГД НАЙРАМДАХ КУБА УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

БҮГД НАЙРАМДАХ КУБА УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

Жил бүр Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Куба Улсад 1 иргэн суралцуулна.

Дэлгэрэнгүй
БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛСЫН ИЛВҮҮ САНГИЙН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛСЫН ИЛВҮҮ САНГИЙН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

Байгалийн ухаан, инженерийн чиглэлээр 3 оюутан, эдийн засаг, олон улсын харилцаа, улстөр судлал, бизнес удирдлага чиглэлээр 3 оюутан, нийт 6 оюутныг БНСУ-ын их, дээд сургуульд бакалаврын түвшинд суралцуулна.

Дэлгэрэнгүй
АНУ-ЫН ФУЛБРАЙТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

АНУ-ЫН ФУЛБРАЙТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

The Fulbright Student Program is a full-time master’s degree scholarship program. It is aimed at promoting mutual understanding and cultural awareness between the U.S. and other nations of the world through educational exchange. It is administered in over 160 countries throughout the world and is the flagship academic scholarship program by the U.S. Government.

Дэлгэрэнгүй
ЯПОН УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

ЯПОН УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам (цаашид “Яам” гэх) болон Япон Улсын Анагаах ухаан, нийгмийн халамжийн олон улсын их сургууль (цаашид “АУНХИС” гэх) хооронд 2018 онд байгуулсан  харилцан ойлголцлын санамж бичгийн хүрээнд жил бүр 5-10 оюутан суралцуулна.

Дэлгэрэнгүй
ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

ОХУ-ын Засгийн газрын тэтгэлгээр жил бүр Монгол Улсаас Оросын Холбооны Улсад 500 иргэнийг бакалавр, магистр, докторын хөтөлбөрт суралцуулна.

Дэлгэрэнгүй
БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН ЛАОС АРД УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН ЛАОС АРД УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

Жил бүр Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улсад 8 иргэн суралцуулна.

Дэлгэрэнгүй
БҮГД НАЙРАМДАХ СОЦИАЛИСТ ВЬЕТНАМ УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

БҮГД НАЙРАМДАХ СОЦИАЛИСТ ВЬЕТНАМ УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

Жил бүр Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсад 15 иргэн суралцуулна.

Дэлгэрэнгүй
БҮГД НАЙРАМДАХ КАЗАХСТАН УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

БҮГД НАЙРАМДАХ КАЗАХСТАН УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

Жил бүр Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Казахстан Улсад 25 иргэн суралцуулна.

Дэлгэрэнгүй
БҮГД НАЙРАМДАХ БОЛГАР УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

БҮГД НАЙРАМДАХ БОЛГАР УЛСЫН ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

Жил бүр Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Болгар Улсад 7 иргэн суралцуулна.

Дэлгэрэнгүй