card

Мэдээний архив

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТЭРГҮҮЛЭХ БОЛОН НЭН ШААРДЛАГАТАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧЛАЛ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТЭРГҮҮЛЭХ БОЛОН НЭН ШААРДЛАГАТАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧЛАЛ

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 05 дугаар сарын 27-ний өдрийн А/259 дүгээр тушаал

Дэлгэрэнгүй
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИНЭ МЭРГЭЖЛЭЭР СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ЭНГИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИНЭ МЭРГЭЖЛЭЭР СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ЭНГИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/266 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Монгол Улсын боловсролын зорилго нь хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, насан туршдаа суралцаж, ажиллах, ёс суртахуунтай, сайн зан чанартай иргэнийг төлөвшүүлэх  юм.

Дэлгэрэнгүй
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА ТӨГСӨГЧИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН “МӨШГӨХ СУДАЛГАА”-НЫ ТАЙЛАН /2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧ/

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА ТӨГСӨГЧИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН “МӨШГӨХ СУДАЛГАА”-НЫ ТАЙЛАН /2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧ/

Энэхүү судалгааны мэдээллийг  Мэргэжлийн  болон техникийн боловсролын салбарын 2022-2023 оны төгсөгчдийн  хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг 2023 оны  12  дугаар  сарын  31-ний  өдрийн  байдлаар  Боловсролын ерөнхий газар  болон  Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Цахим бодлого, статистик мэдээллийн газар хамтран зохион байгууллаа.   

Дэлгэрэнгүй
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАГШИЙН АЖЛЫН ЦАГИЙН АЧААЛАЛ, БАГЦ ЦАГИЙН ЖУРАМ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАГШИЙН АЖЛЫН ЦАГИЙН АЧААЛАЛ, БАГЦ ЦАГИЙН ЖУРАМ

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/103 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН 2023 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН 2023 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2020 оны  А/71 дүгээр тушаалаар батлагдсан Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын захиргааны 10 маягтаар тус салбарын судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын хүний нөөц, үйл ажиллагаа, санхүүжилт, үр дүнгийн талаарх мэдээллийг нийт төрийн болон хувийн өмчийн 63 байгууллагаас хүлээн авч боловсруулан албан ёсны статистикийн мэдээллийн 11 маягтад нэгтгэсэн.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн докторант Батбилэг овогтой Надмид “Тоон технологийн үеийн хүүхдийн уран зохиолын судалгаа” сэдвээр Хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 13:00 цагт МУБИС - ийн хичээлийн I байрны 300 тоот танхимд болно

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн докторант QINGHUA /Чинхуа/ “А.Одсэрийн туульсийн зохиолын шинжлэл” сэдвээр Хэл бичгийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 15:00 цагт МУБИС - ийн хичээлийн I байрны 300 тоот танхимд болно

Дэлгэрэнгүй
БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Улсын хэмжээнд 2023-2024 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 871 сургууль хичээл, сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тэдгээрийн 79.8 хувь нь төрийн өмчийн, 20.2 хувь нь хувийн өмчийн сургууль байна.

Дэлгэрэнгүй
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Монгол Улсын хэмжээнд 2022-2023 оны хичээлийн жилд 64 их, дээд сургууль үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн 33 буюу 51.6 хувь нь их сургууль, 30 буюу 46.8 хувь нь дээд сургууль, 1 буюу 1.6 хувь нь коллеж байна.

Дэлгэрэнгүй
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

Монгол Улсын хэмжээнд 2022-2023 оны хичээлийн жилд 76 мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв, политехник коллеж сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Дэлгэрэнгүй
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2023-2024 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

Улсын хэмжээнд 2023-2024 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролын нийт 1410 байгууллагад 9034 бүлгийн  274236 хүүхэд суралцаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

Их засаг ОУИС-ийн докторант Алтангэрэлийн Батбаатар “Хүүхэд үрчлүүлэлтийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь” сэдвээр 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ний өдөр 11 цагт эрх зүйн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаална. Их засаг ОУИС болон ОХУ-ын Буриадын их сургуулийн хамтарсан олон улсын эрх зүйн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал Их засаг ОУИС-ийн төв байрны 703 тоот танхимд (Хамгаалалтын) өрөөнд явагдана.

Дэлгэрэнгүй