ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭ

A- A A+
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭ

Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага, суурь, бүрэн дунд боловсролыг 2022-2023 оны хичээлийн жилд 166,816 сурагч төгсөж өмнөх оны төгсөгчдөөс 12,681-ээр буюу 8.2 хувиар өссөн байна. Бага боловсролыг 72,366 сурагч, суурь боловсролыг 60.372 сурагч, бүрэн дунд боловсролыг 34.078 сурагч тус тус төгссөн байна.