ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭ

A- A A+
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧДИЙН МЭДЭЭ

2021-2022 оны хичээлийн жилд дээд боловсролын сургалтын байгууллагын диплом, бакалавр, магистр, докторын сургалтыг 32,925 суралцагч төгсөж байсан бол 2022-2023 оны хичээлийн жилд 23,314 суралцагч төгсч өмнөх оныхоос төгсөгч 9,611-ээр буюу 29.2 хувиар буурсан байна.

Энэхүү бууралтын гол шалтгаан нь 2019-2020 оны хичээлийн жилд нийт 17.566 суралцагч шинээр элссэн нь 2022-2023 оны төгсөлтийн тоонд нөлөөлсөн байна.