card

Мэдээний архив

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ҮР БҮТЭЭЛТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ АЛБАН ХААГЧДЫГ ШАГНАЛАА

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ҮР БҮТЭЭЛТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ АЛБАН ХААГЧДЫГ ШАГНАЛАА

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ ҮР БҮТЭЭЛТЭЙ АЖИЛЛАЖ БУЙ АЛБАН ХААГЧДЫГ ШАГНАЛАА

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДЭЭД ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬ ХҮРТЭЭВ

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДЭЭД ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬ ХҮРТЭЭВ

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ДЭЭД ЦОЛ, ОДОН, МЕДАЛЬ ХҮРТЭЭВ

Дэлгэрэнгүй
АНХААРАЛ СЭРЭМЖЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЖ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛАА ХАНГАХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

АНХААРАЛ СЭРЭМЖЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЖ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛАА ХАНГАХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

АНХААРАЛ СЭРЭМЖЭЭ НЭМЭГДҮҮЛЖ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛАА ХАНГАХЫГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Дэлгэрэнгүй
Тайваний Боловсролын яамнаас 2024 оны хичээлийн жилд Монгол Улсаас 13 монгол оюутанд тэтгэлэг олгохоор боллоо.

Тайваний Боловсролын яамнаас 2024 оны хичээлийн жилд Монгол Улсаас 13 монгол оюутанд тэтгэлэг олгохоор боллоо.

Тайваньд бакалавр, магистр, докторын зэрэгт суралцах Монгол оюутнуудыг урамшуулахын тулд тэтгэлэг авсан оюутан бүрд дараах байдлаар тэтгэлэг олгоно.

Дэлгэрэнгүй
“НЭЭЛТТЭЙ ИННОВАЦ БА ХАМТЫН БҮТЭЭЛ – МОНГОЛ 2023” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХААЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО

“НЭЭЛТТЭЙ ИННОВАЦ БА ХАМТЫН БҮТЭЭЛ – МОНГОЛ 2023” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХААЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО

“НЭЭЛТТЭЙ ИННОВАЦ БА ХАМТЫН БҮТЭЭЛ – МОНГОЛ 2023” ХӨТӨЛБӨРИЙН ХААЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО

Дэлгэрэнгүй
1924 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДӨР АРДЫГ ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ЯАМ БАЙГУУЛАГДСАН ТҮҮХТЭЙ

1924 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДӨР АРДЫГ ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ЯАМ БАЙГУУЛАГДСАН ТҮҮХТЭЙ

1924 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДӨР АРДЫГ ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ ЯАМ БАЙГУУЛАГДСАН ТҮҮХТЭЙ

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам нь салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлтийн гүйцэтгэл, тайлагналтад мэргэжил, арга зүйн мэргэшсэн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий албан хаагчыг сонгон шалгаруулах ажлын байранд мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛС, ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ ГЕРМАН УЛС ИЖ БҮРЭН ТҮНШЛЭЛИЙН ХАРИЛЦААГАА ШАТ АХИУЛЖ, СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТҮВШИНД ХҮРГЭЛЭЭ

МОНГОЛ УЛС, ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ ГЕРМАН УЛС ИЖ БҮРЭН ТҮНШЛЭЛИЙН ХАРИЛЦААГАА ШАТ АХИУЛЖ, СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТҮВШИНД ХҮРГЭЛЭЭ

МОНГОЛ УЛС, ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ ГЕРМАН УЛС ИЖ БҮРЭН ТҮНШЛЭЛИЙН ХАРИЛЦААГАА ШАТ АХИУЛЖ, СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ТҮВШИНД ХҮРГЭЛЭЭ

Дэлгэрэнгүй
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН ШИНЭ ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭНЭ ОНД ЭХЭЛНЭ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН ШИНЭ ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭНЭ ОНД ЭХЭЛНЭ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕЖИЙН ШИНЭ ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭНЭ ОНД ЭХЭЛНЭ

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны А/585 дугаарт тушаал

Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм

Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах зөвлөлийн нийтлэг дүрэм

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны А/584 дугаарт тушаал

Дэлгэрэнгүй
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит-Тогтоол

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит-Тогтоол

Дотоод аудитын 2023 оны төлөвлөгөөний дагуу тушаал, удирдамжийг боловсруулан Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд бөгөөд дотоод аудитын хорооны даргаар батлуулж дараах байгууллагуудын төсвийн төлөвлөлт, санхүүжилт, түүний зарцуулалт, анхан шатны баримтын бүрдэл, өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл, ашиглалт, зарцуулалтын байдал, өглөг, авлага үүссэн шалтгаан, бүртгэл, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал, нягтлан бодох бүртгэлийн хөтлөлт, санхүүгийн болон бусад тайлангийн тайлагналт, шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд төлөвлөгөөт дотоод аудитыг хийж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2 ДУГААР САРЫН 15-НД ЭХЭЛНЭ

МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2 ДУГААР САРЫН 15-НД ЭХЭЛНЭ

МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ 2 ДУГААР САРЫН 15-НД ЭХЭЛНЭ

Дэлгэрэнгүй
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАН  АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАН АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА НАРТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан аймаг, нийслэлийн засаг дарга нартай 2024 онд орон нутагт боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажилах гэрээ байгуулав. Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 55 дугаар тэмдэглэл болон Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын үйл ажиллагааны зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилт, хүн амд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр ашгийг дээшлүүлэх, орон нутгийн хөгжилд шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн ололт амжилтыг нэвтрүүлэх зорилгоор энэхүү гэрээг байгуулж байна. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам 2024 онд: - Үндэсний чанарын болон гүйцэтгэлийн үнэлгээг зохион байгуулж, үр дүнг үнэлэх, урамшуулах - “Чадварлаг багш” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх - Тусгай хэрэгцээтэй хүүхдийн онцлог хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын орчин бүрдүүлэх - Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх - Дижитал сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүний нөөцийг бий болгох - Дотуур байранд суралцагчийн эрүүл, аюулгүй сурч, амьдрах, хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх - Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин дахь хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх - Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх - Суралцагчийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулах арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулах - Насан туршийн суралцахуйн бодлогыг хэрэгжүүлэх - Орон нутагт шинжлэх ухаан, инноваци, технологийн салбарыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх - Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх, орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх - Судалгаанд суурилсан шийдвэр, инновацийн үйл ажиллагааг дэмжих - Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын бодлого, эрхзүйн баримт бичгийн хэрэгжилт, салбарын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхэд нэгдсэн удирдлагаар хангаж, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг үүрэг хүлээхээр тусгажээ. Харин нийслэл, аймаг, орон нутаг: - Сургуулийн өмнөх, бага, дунд, мэргэжлийн болон дээд боловсролын үйлчилгээг салбарын хууль, тогтоомж, шийдвэрийн дагуу тухайн орон нутагтаа зохион байгуулах - Хичээлийн жилийн бүтцийг мөрдөх, сургалтын цахим платформыг хөгжүүлэх, цар тахлын улмаас үүссэн сурлагын хоцрогдлыг нөхөх, арилгахад тусгайлсан арга хэмжээ хэрэгжүүлэх - Аймгийн боловсролын салбарын барилга байгууламжийн бүртгэлийг жил бүр шинэчлэх - Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжил, хамгаалал болон сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдаас авах улсын шалгалт, чанар болон гүйцэтгэлийн үнэлгээ, ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгч, их, дээд сургууль, коллежид элсэгчдээс авах монгол хэл, бичиг, элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг чанартай зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх - Ялгаатай хэрэгцээтэй (малчин өрхийн, хилчдийн, хөгжлийн бэрхшээлтэй, хүнд нөхцөлд амьдарч буй, шашны сургуульд суралцаж буй, хэл соёлын ялгаатай хүүхдүүд) хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах, - Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг бэрхшээлийн хэлбэр, нөхцөл байдлаас үл шалтгаалан хамран сургах тойргийн цэцэрлэг, сургуульд хамруулж, танхимын болон хувилбарт сургалтаар боловсролын үйлчилгээ үзүүлэх - Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлыг дэмжих - Бүх шатны сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллаж буй багшийг чадавхжуулахад дэмжлэг үзүүлэх - Багш, удирдах ажилтныг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, орон сууцны болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх - Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд “Хүүхэд хөгжлийн өрөө”, “Охидын ариун цэврийн булан” байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах - Аймаг, орон нутагт шинжлэх ухаан, инноваци, технологийг хөгжүүлэх 2024 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, батлан шаардагдах зардлыг орон нутгийнхаа 2024 оны төсвийн багцаас санхүүжүүлж, хэрэгжилтийг хангах зэрэг үүргийг хүлээн хамтран ажиллана.

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ ОРОНД ЗОНХИЛОН ТАРХСАН 10 ХЭВШИНЖИЙН ХӨРСНИЙ МОНОЛИТЫГ БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙД БАЙРШУУЛАВ

МОНГОЛ ОРОНД ЗОНХИЛОН ТАРХСАН 10 ХЭВШИНЖИЙН ХӨРСНИЙ МОНОЛИТЫГ БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙД БАЙРШУУЛАВ

МОНГОЛ ОРОНД ЗОНХИЛОН ТАРХСАН 10 ХЭВШИНЖИЙН ХӨРСНИЙ МОНОЛИТЫГ БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙД БАЙРШУУЛАВ

Дэлгэрэнгүй