card

Мэдээний архив

Засгийн газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 17-ны хуралдаанаар Монгол Улс, БНХАУ дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн ойн хүрээнд ШУТИС-ийн харьяа дэлхийн жишигт нийцсэн олон улсын инженерийн сургуулийг ирэх 6 жилийн дотор цогцлуулан хөгжүүлэхийг дэмжлээ.

Засгийн газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 17-ны хуралдаанаар Монгол Улс, БНХАУ дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн ойн хүрээнд ШУТИС-ийн харьяа дэлхийн жишигт нийцсэн олон улсын инженерийн сургуулийг ирэх 6 жилийн дотор цогцлуулан хөгжүүлэхийг дэмжлээ.

Засгийн газрын 2024 оны 07 дугаар сарын 17-ны хуралдаанаар Монгол Улс, БНХАУ дипломат харилцаа тогтоосны 75 жилийн ойн хүрээнд ШУТИС-ийн харьяа дэлхийн жишигт нийцсэн олон улсын инженерийн сургуулийг ирэх 6 жилийн дотор цогцлуулан хөгжүүлэхийг дэмжлээ.

Дэлгэрэнгүй
VACANCIES ANNOUNCEMENT

VACANCIES ANNOUNCEMENT

Ministry of education and science L3594-MON Sustaining Access to and Quality of education during economic difficulties project

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Дэлгэрэнгүй
БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Дэлгэрэнгүй
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТЭРГҮҮЛЭХ БОЛОН НЭН ШААРДЛАГАТАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧЛАЛ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТЭРГҮҮЛЭХ БОЛОН НЭН ШААРДЛАГАТАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ АРГАЧЛАЛ

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 05 дугаар сарын 27-ний өдрийн А/259 дүгээр тушаал

Дэлгэрэнгүй
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИНЭ МЭРГЭЖЛЭЭР СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ЭНГИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИНЭ МЭРГЭЖЛЭЭР СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ЭНГИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/266 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Монгол Улсын боловсролын зорилго нь хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, насан туршдаа суралцаж, ажиллах, ёс суртахуунтай, сайн зан чанартай иргэнийг төлөвшүүлэх  юм.

Дэлгэрэнгүй
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА ТӨГСӨГЧИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН “МӨШГӨХ СУДАЛГАА”-НЫ ТАЙЛАН /2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧ/

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА ТӨГСӨГЧИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН “МӨШГӨХ СУДАЛГАА”-НЫ ТАЙЛАН /2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨГЧ/

Энэхүү судалгааны мэдээллийг  Мэргэжлийн  болон техникийн боловсролын салбарын 2022-2023 оны төгсөгчдийн  хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг 2023 оны  12  дугаар  сарын  31-ний  өдрийн  байдлаар  Боловсролын ерөнхий газар  болон  Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Цахим бодлого, статистик мэдээллийн газар хамтран зохион байгууллаа.   

Дэлгэрэнгүй
МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАГШИЙН АЖЛЫН ЦАГИЙН АЧААЛАЛ, БАГЦ ЦАГИЙН ЖУРАМ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОН ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БАГШИЙН АЖЛЫН ЦАГИЙН АЧААЛАЛ, БАГЦ ЦАГИЙН ЖУРАМ

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/103 дугаар тушаал

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Эрчим хүчний яамнаас Эрхүүгийн Үндэсний Судалгааны Техникийн Их сургуульд (ИрНИТУ)-д суралцах сонгон шалгаруулалтын хугацааг сунгалаа.

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Эрчим хүчний яамнаас Эрхүүгийн Үндэсний Судалгааны Техникийн Их сургуульд (ИрНИТУ)-д суралцах сонгон шалгаруулалтын хугацааг сунгалаа.

ОХУ-ын Эрхүүгийн Үндэсний Судалгааны Техникийн Их сургуульд 2024--2025 оны хичээлийн жилд цахилгаан эрчим хүч, усан цахилгаан станц, дулааны эрчим хүчний чиглэлээр бакалаврын сургалтад нийт 30 хүртэл оюутныг сонгон шалгаруулж, суралцуулна.

Дэлгэрэнгүй
ЭНЭТХЭГ-МОНГОЛЫН НАЙРАМДЛЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ ЭХЭЛЖ БАЙНА

ЭНЭТХЭГ-МОНГОЛЫН НАЙРАМДЛЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ ЭХЭЛЖ БАЙНА

“Энэтхэг-Монголын найрамдлын ерөнхий боловсролын сургууль”-ийн барилга угсралтын ажил эхэлж байна.

Дэлгэрэнгүй
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН УЛСЫН ЗАХИАЛГАТ ТӨСЛИЙН  ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН УЛСЫН ЗАХИАЛГАТ ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

Эрдэмтэн, судлаачид Та бүхнийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 497 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тэтгэлэг олгох, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны А/133 дугаар тушаалаар баталсан “Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн төсөвт өртгийг тодорхойлох, түүний зарцуулалтад санхүүгийн хяналт тавих журам”-д заасан шаардлагын дагуу төслийн баримт бичгээ боловсруулж, сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЦӨМ ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН  ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЦӨМ ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

Эрдэмтэн, судлаачид Та бүхнийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 497 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинжлэх ухаан, технологийн сангаас тэтгэлэг олгох, сангийн хөрөнгийг зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам”, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2024 оны А/133 дугаар тушаалаар баталсан “Шинжлэх ухаан, технологийн төслийн төсөвт өртгийг тодорхойлох, түүний зарцуулалтад санхүүгийн хяналт тавих журам”-д заасан шаардлагын дагуу төслийн баримт бичгээ боловсруулж, сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй