card

PDF

Бага насны хүүхдийн цогц хөгжил

Бага насны хүүхдийн цогц хөгжил

БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЦОГЦ ХӨГЖИЛ (Бага насны хүүхдийн хөгжил, хоол тэжээл, эрүүл мэнд, боловсрол, хамгааллын мэргэжилтнүүдэд зориулав)

Дэлгэрэнгүй
24 цагийн  цэцэрлэгийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, хэрэгцээ

24 цагийн цэцэрлэгийн үйлчилгээний өнөөгийн байдал, хэрэгцээ

24 ЦАГИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ХЭРЭГЦЭЭ (төслийн суурь судалгааны тайлан)

Дэлгэрэнгүй
Гарааны компани

Гарааны компани

Энэхүү журмын зорилго нь эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах, бүртгүүлэх үндсэн зарчмыг тогтоох, түүнтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын албан хаагчид шагнал олгох журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын албан хаагчид шагнал олгох журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2020 оны "Журам, маягт, загвар батлах тухай"А/23 дугаар тушаалаар батлагдсан Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын албан хаагчид шагнал олгох журам.

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны энхий хагас жилийн тайлан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны энхий хагас жилийн тайлан

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын сайдын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлан

Дэлгэрэнгүй