Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны энхий хагас жилийн тайлан

A- A A+
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны энхий хагас жилийн тайлан

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН СПОРТЫН САЙДЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

ТАТАЖ АВАХ