"ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ӨӨРИЙН БОЛОН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

A- A A+