"Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрэм"-ын төсөлд санал авч байна.

A- A A+