"СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮҮХДИЙН ХООЛ ХҮНСНИЙ ХАНГАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД МӨРДӨХ ЖУРАМ"-ЫН ТӨСЛИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА

A- A A+