" БОЛОВСРОЛЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ, БУСАД ТӨРИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САН ХАРИУЦСАН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРАМ"-ын төслийг боловсруулан санал авч байна.

A- A A+

" БОЛОВСРОЛЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ,  БУСАД ТӨРИЙН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САН ХАРИУЦСАН  БАЙГУУЛЛАГАТАЙ МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРАМ"-ын төслийг боловсруулан санал авч байна.
Та бүхэн саналаа dunjinnamdag@mecs.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.