боловсрол, шинжлэх ухааны яамны дэргэдэх ёс зүйн зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

A- A A+
боловсрол, шинжлэх ухааны яамны дэргэдэх ёс зүйн зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө