card

Ёс зүйн зөвлөл

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС

Дэлгэрэнгүй
PISA 2022 Сурлагын амжилтын олон улсын үнэлгээний үр дүнг танилцууллаа

PISA 2022 Сурлагын амжилтын олон улсын үнэлгээний үр дүнг танилцууллаа

PISA 2022 Сурлагын амжилтын олон улсын үнэлгээний үр дүнг танилцууллаа

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай

Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай

Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.8 дахь хэсэг, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, 13 дугаар зүйлийн 13.2, 13.3 дахь хэсэг, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны албан хаагчдаас ирүүлсэн саналын дүнг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТУХАЙ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн барьж Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр эцэслэн баталсан Боловсролын багц хуулийг олон нийтэд мэдээлэх, түгээх, энэ нь нийгэмд ямар үр нөлөө үзүүлж байгааг судлах, дүн шинжилгээ хийхэд зөвлөх үйлчилгээний үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ТУХАЙ

Төрийн албан хаагч ард түмэндээ үйлчилж, төрд чин үнэнчээр зүтгэх эрхэм зорилгоо ухамсарлаж, төрийн ажил үүргийг гүйцэтгэхдээ хуулиар тогтоосон ёс зүйн хэм хэмжээг чандлан биелүүлэх үнэт зүйлс, соёлыг төлөвшүүлж, төрөө дээдлэх ард түмний итгэлийг бэхжүүлэхэд энэ хуулийн зорилго оршино.

Дэлгэрэнгүй
Сургуулийн  өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын салбарын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилт

Дэлгэрэнгүй
Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

Дэлгэрэнгүй
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны "ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ" 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм.

Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын төрийн албаны тухай хууль

Монгол улсын төрийн албаны тухай хууль

Энэ хуулийн зорилт нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй