Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

A- A A+
Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Гэрээ байгуулах эрх олгосон тухай мэдэгдэл

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам ("Захиалагч") нь Дэлхийн банкны хөнгөлөлтэй зээлээр хэрэгжүүлж буй "Боловсролын чанарын шинэчлэл" төслийн хүрээнд эрх бүхий этгээдээс "Төслийн хүрээнд боловсруулсан судалгааны тайлан, бага ангийн багш нарт зориулсан гарын авлага, төслийн эцсийн тайлан хэвлүүлэг түгээх" үнийн санал ирүүлэхийг урьсан. 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр дараах байгууллагад гэрээ байгуулах эрх олгосон.


 

Оролцогчийн нэр

Нээлтийн үеийн үнийн санал (төг)

Үнэлгээ хийсэн үнэ (төг)

Татгалзсан болон сонгон шалгаруулсан

шалтгаан

1

Соёмбо Принтинг ХХК

64,600,000

64,600,000

Хамгийн бага үнэлэгдсэн өртөгтэй санал ирүүлсэн. Гэрээ байгуулах эрх олгосон.

2

 

Мөнхийн үсэг ХХК

69,700,000

69,700,000

Хамгийн бага үнэлэгдсэн өртөгтэй саналаас өндөр гэж үнэлэгдсэн тул татгалзсан.

3

Содпресс ХХК

69,550,000

69,550,000

Хамгийн бага үнэлэгдсэн өртөгтэй саналаас өндөр гэж үнэлэгдсэн тул татгалзсан.