үйлийн үр хаяг андуурдаггүй юм

A- A A+
үйлийн үр хаяг андуурдаггүй юм